PROGRAM DE AFILIERE

Câștigă prin recomandarea produselor și altor persoane

Programul nostru de afiliere

Poți beneficia de comisioane ca și membru afiliat la magazinul nostru. Spune-le și pritenilor tăi, colegilor, clienților, urmăritorilor sau altor persoane despre produsele nostre și câștigă comisioane din comenzile generate prin referințele tale.

Pentru cine este destinat programul de afiliere?

Orice persoană este binevenită, dar ne adresăm în special bloggerilor, vloggerilor, deținătorilor de pagini web, profesioniștilor în domeniul căutărilor web, agenților de vânzări, instructorilor și alți specialiști în marketing digital!

Devenind afiliatul nostru te alături unei echipe dinamice cu potențial de câștig nelimitat. Vei primi acces la Panoul de Afiliat conceput special pentru tine, pentru a-ți putea organiza cât mai bine campaniile, pentru a urmări câștigurile si demersul referințelor tale.

Cum pot să devin afiliat?

1

ÎNSCRIE-TE

Crearea unui cont durează doar câteva minute.

După solicitarea și aprobarea colaborării ca și afiliat vei avea acces la Panoul de Afiliat împreună cu link-ul tău de referință, cât și posibilitatea generării unui link personalizat.

2

PROMOVEAZĂ

Menționează produsele noastre pe blog-ul tău, în newsletter, ședințe, cursuri sau în orice alt mod, folosind link-urile de referință puse la dispoziție.

Vei avea acces și la materiale publicitare oferite de echipa noastră pentru a te ajuta să-ți începi activitatea cât mai repede.

3

URMĂREȘTE

Când folosești link-urile de referință, sistemul nostru urmărește comenzile efectuate de vizitatori prin acestea pe parcursul unei perioade de 30 de zile de la vizita inițială pentru a le putea atribui contului tău de afiliat.

4

CÂȘTIGĂ

De fiecare dată când cineva cumpără produse din magazinul nostru folosind link-ul tău de referință vei primi comisionul stabilit.

Vei putea alege să folosești comisionul primit ca și Credit în magazinul nostru sau transferul contravalorii acestuia în contul tău bancar.

Beneficii

 • Comision din vânzări
 • 30 de zile interval pentru realizarea conversiilor – timpul alocat urmăririi conversiei, între prima vizită și realizarea conversiei
 • Panou de Afiliat în cotul tău cu acces la rapoarte, câștiguri și urmarirea link-urilor generate
 • Fără limită de câștig și potențial mare de vânzare datorită produselor originale de la branduri cunoscute
 • Drepturi de promovare a produselor și brandurilor deținute/comercializate
 • Plata directă a comisioanelor sau sub forma de credit în magazinul nostru
 • Materiale grafice gratuite disponibile în contul tău pentru a te ajuta

Înscrie-te în Programul de Afiliere

Câștigă prin recomandarea produselor și altor persoane
!

Pentru a solicita activarea Contului de Afiliat ai nevoie de:
– cont de utilizator pe site (persoana fizică sau juridică)
– completarea formularului de solicitare a activării statusului de afiliat

 1. DEFINIȚII, TERMENI SI CONDITII

În sensul prezentului Contract și în completarea definițiilor din Termenii și Condițiile, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Comision blocat – reprezintă Comisionul aprobat de catre Coltul de Make-Up, al carui status nu mai poate fi modificat si care va fi platit de catre Advertiser.

Website-ul advertiserului – desemnează website-ul detinut si operat de catre Advertiser pentru care se face Promovarea online

 1. Pot utiliza Serviciul si pot deveni Afiliati, urmatoarele categorii de persoane:
  a) Persoana fizica (neautorizata) cu varsta peste 18 ani; sau
  b) Persoana fizica autorizata (PFA) cu obiect de activitate marketing şi / sau publicitate;
  c) Persoana juridica cu obiect de activitate marketing şi / sau publicitate.
 2. Persoanele fizice neautorizate care obţin frecvent câştiguri prin prestarea de servicii de marketing au obligaţia de a se autoriza, conform dispoziţiilor legale privitoare la activităţile dependente. coltuldemakeup.ro îşi rezervă dreptul de a condiţiona în orice moment continuarea colaborării cu aceşti Afiliaţi de autorizarea pentru prestarea serviciilor de marketing.
 3. Pentru a putea utiliza Serviciul este necesara crearea unui Cont de Afiliat in cadrul Platformei. Un Afiliat poate avea un singur Cont de Afiliat în cadrul site-ul www.coltuldemakeup.ro
 4. La crearea Contului de Afiliat si ulterior, oricand pe parcursul utilizarii Serviciului, Afiliatul se obligă să ofere informaţii corecte şi complete legate de identitatea sa şi de Mediile online pe care le va folosi pentru a genera Conversii în beneficiul Advertiserului
 5. Folosirea oricaror altor Modalitati de promovare decat cele mentionate este conditionata de obtinerea unui acord din partea Advertiserului. In acest sens, Afiliatul va furniza toate informatiile necesare legate de Modalitatea de promovare propusa.
 6. Nu vor fi acceptate şi aprobate ca Medii online Website-urile care:
  a) au conţinut sexual sau pornografic sau promovează un astfel de conţinut;
  b) promovează violenţa, bigotismul sau discriminarea pe bază de rasă, etnie, sex, religie, orientare sexuală, vârstă sau invaliditate;
  c) sunt defăimătoare, calomnioase sau folosesc un limbaj vulgar;
  d) implică, faciliteaza sau promovează vânzarea sau utilizarea de substanţe ilegale;
  e) implică, faciliteaza sau promovează activităţi de terorism, revoltă sau alte activităţi ilegale;
  f) prejudiciază minorii în orice fel;
  g) implică sau faciliteaza jocurile de noroc;
  h) intră în conflict sau încalcă oricare din legile, drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoană sau entităţi;
  i) prin natura şi conţinutul acestora încalcă legile curente ale statului român;
  j) conţin, constituie, implică, facilitează sau promovează activităţi ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la, Website-uri warez, Website-uri de hacking sau cracking, Website-uri de filesharing sau torrent, cu fişiere şi/ sau alte materiale cu proprietate intelectuală spre vizionare, descărcare, vânzare sau copiere, fără permisiunea proprietarului;
 7. Afiliatul poate folosi pentru a genera Conversii, şi se obligă să declare in prealabil catre Advertiser utilizarea urmatoarelor Medii online si Modalitati de promovare:
  a) promovare in cadrul Website-urilor administrate de Afiliati,
  b) campaniile publicitare plătite prin intermediul Google Ads şi / sau Facebook Ads;
  c) promovare prin publicarea de continut în cadrul Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Tik Tok etc.;
 8. Promovarea în anumite Medii online (precum Google Ads) poate fi restricţionată parţial sau total de către Advertiseri
 9. Este interzisa utilizarea oricarei Modalitati de promovare care determina in mod artificial cresterea numarului de clickuri, inclusiv, dar fara a se limita la: redirectari automate involutare ale Vizitatorilor, promisiunea de a recompensa sau recompensarea efectiva a Vizitatorilor pentru accesarea Instrumentelor de promovare, derularea de campanii pe cuvinte cheie constand in brandurile advertiserului sau numele domeniului paginii web a acestuia,
 10. Advertiserul îşi rezervă dreptul de a verifica permanent modul în care Afiliatul respectă condiţiile de Promovare online şi de a cere oricând consideră de cuviinţă informaţii detaliate cu privire la Mediile online, Modalitatile de promovare folosite, precum si diverse rapoarte si indicatori privind activitatea de afiliere (de exemplu: numarul de Vizitatori si vizualizari ale Webiste-ului, provenienta traficului Website-ului etc). Afiliatul este obligat sa puna la dispozitie in cel mai scurt timp aceste informatii.
 11. Advertiserul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru Vizitatorii care au dezactivat, refuza inregistrarea Cookie-urilor sau pentru cei care au realizat stergerea acestora.

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. In temeiul prezentului contract presteaza online la cererea Advertiserului si in favoarea acestuia serviciul de marketing afiliat, respectiv Serviciul. Promovarea se realizează pentru următorul Website deținut și operat de către Advertiser: https://coltuldemakeup.ro/

2.2  Comisionul  oferit  Afiliatilor  pentru  promovarea  Advertiserului  este  detaliat  in  Termenii  si conditiile Advertiserului.

2.3  Perioada  de  recurenta  este  mentionata  in  Termenii  si  conditiile  Advertiserului  si  este egală cu 30  zile. Această perioadă poate fi mărită prin acordul comun al părților în funcție de randamentul unor campanii deja efectuate.

2.4 Comisionul si Perioada de recurenta sunt stabilite de comun acord si validate prin intermediul e-mailurilor de solicitare-confirmare.

2.5. Advertiserul poate majora Comisionul si/sau mari Perioada de recurenta printr-o solicitare adresata in scris sau e-mail. In cazul in care majorarile sunt aplicate pentru perioade de timp limitate (spre exemplu in campanii promotionale, s.a.m.d) Advertiserul va mentiona perioada in solicitare, urmand ca dupa expirarea perioadei respective, daca Advertiserul nu solicita o alta modificare, Comisionul si/sau Perioada de recurenta sa revina la valoarea / durata initiala.

2.6 Daca Advertiserul doreste micsorarea Comisionului si/sau a Perioadei de recurenta, acesta va putea face modificarea dupa ce a comunicat noii termeni printr-un e-mail adresat prestatorului.

 1. DURATA CONTRACTULUI:

3.1  Prezentul Contract  este valabil pentru o perioadă de 2 (doi) ani incepand cu data semnarii.

3.2  Durata Contractului se prelungeşte automat pe perioade succesive de câte doi ani, dacă niciuna dintre Părţi nu notifică, cu un preaviz egal cu durata Perioadei de recurenta la care se adauga 2 (doua) saptamani,  înainte de expirarea duratei pentru care a fost încheiat iniţial sau prelungit ulterior, încetarea la data expirării perioadei, sau dacă nu a intervenit o altă cauză de încetare a Contractului.

 1. VALOAREA CONTRACTULUI, PLATA COMISIOANELOR

4.1. În vederea realizării Serviciului de marketing afiliat, Advertiserul datoreaza catre Prestator, in cuantumul stabilit, valoarea comisioanelor blocate care nu au fost facturate anterior către Advertiser.

4.2. Prestatorul  va  emite  către  Advertiser,  până  în  data  de  10  a  fiecărei  luni,  facturi  corespunzătoare  pentru  plata Comisioanelor.

4.3. Factura se va emite in format electronic.

4.4. Advertiserul va efectua plata Comisioanelor în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la emiterea facturii de catre Prestator. Plata se va face prin transfer bancar în contul Prestatorului şi/sau prin orice alta modalitate agreată expres de Părţi.

 1. DREPTURI SI OBLIGATII

5.1 Advertiserul are urmatoarele obligati si drepturii:
a) Să respecte Termenii si Condițiile.
b) Să achite catre Prestator, in termenul de plată stabilit conform prezentului Contract, valoarea Comisioanelor blocate si a eventualelor bonusuri.
c) Să intervina daca observa orice activități suspecte ale Afiliaților;
d) Să respecte legislatia in vigoare aplicabila activitatii pe care o desfasoara.
e) Sa stabileasca Termenii si conditiile pentru Prestator.
f) Sa utilizeze pentru afisarea pe site sau in mediul online materiale de promovare asupra carora detine toate drepturile necesare, inclusiv a materialelor realizate pentru promovare de catre Prestator.
g) Sa obtina Conversii in urma Promovarii Online si cu respectarea Termenilor si Conditiilor Serviciului.
h) Sa modifice statusul Comisioanelor
i) Să seteze/ofere Afiliaților,  conform  criteriilor  proprii,  Comisioanele  și  Perioada  de  Recurență   (inclusiv Comisioane si Perioada de recurenta diferite in functie de performantele Afiliatilor si/sau allte criterii stabilite de Advertiser)

5.2  Prestatorul are urmatoarele obligatii si drepturi:
a) să furnizeze informaţii corecte şi complete privind identitatea sa si sa respecte termenii si conditiile.
b) să folosească pentru Promovarea online exclusiv Mediile online, Metodele de promovare si Website-urile declarate şi agreate de catre Profitshare, cu respectarea eventualelor conditii sau restrictii impuse de către Advertiseri;
c) să furnizeze informaţii corecte şi complete legate de statutul său de asigurat în sistemul asigurărilor de stat, precum şi orice alte informaţii de interes în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale şi să actualizeze aceste informaţii ori de câte ori apar modificări;
d) să utilizeze cu bună credinţă Instrumentele de promovare puse la dispoziţie de Advertiser, fără să le altereze în vreun fel;
e) să nu aduca atingere imaginii şi/sau intereselor Advertiserului prin orice activităţi pe care le întreprinde, prin ceea ce comunică sau prin modul în care o face;
f) să furnizeze prompt, la cererea Advertiserului, informaţiile necesare pentru analiza şi aprobarea Comisioanelor;
g) să anunţe Advertiserul imediat ce a constatat disfuncţionalităţi de orice natură ale site-ului coltuldemakeup.ro
h) să utilizeze Instrumentele de promovare în conformitate cu Termenii şi Condiţiile Serviciului şi cu eventualele conditii impuse de Advertiseri, în vederea generării de Conversii si a obtinerii de Comisioane;
i) să fie recompensat prin Comisioane pentru Conversiile generate și aprobate;
j) să fie notificat în prealabil de către Profitshare cu privire la eventuale modificări ale Termenilor şi Condiţiilor

 1. INCETAREA CONTRACTULUI SI A FOLOSIRII SERVICIULUI
 1. Prezentul Contract încetează:
 2. Prin reziliere din partea Advertiserului, în cazul în care Prestatorul nu îşi indeplineste oricare din obligatiile stabilite în prezentul Contract, dacă nu remediază obligaţia încălcată sau executată necorespunzator.
 3. Prin acordul scris al partilor

 

 1. FORŢA MAJORĂ
 1. Părţile sunt exonerate de răspunderea pentru neexecutarea la termen sau executarea necorespunzătoare – totală sau parţială – a oricăror obligaţii ce le revin în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare au fost cauzate de producerea unui caz de forţă majoră.
 2. Cazul de forţă majoră este acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi independent de voinţa părţilor care împiedică executarea la  termen  sau  executarea  necorespunzătoare  a  obligaţiilor  asumate  prin  prezentul  Contract,  aşa  cum  este reglementat de legea română.
 3. Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să îl notifice în termen de 5 (cinci) zile de la producere celeilalte părţi. Dovada cazului de forţă majoră se va face printr-un certificat sau un document justificativ.
 4. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la producere, cazul de forţă majoră nu încetează, Părţile pot notifica încetarea de plin drept a prezentului Contract fără să pretindă daune – interese celeilalte Părţi.

 

 1. LITIGII
 1. Părţile convin ca eventualele neînţelegeri ce decurg din interpretarea şi executarea prezentului Contract să fie soluţionate pe cale amiabilă.
 2. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele competente din Municipiul Bucureşti.

 

 1. DISPOZIŢII FINALE
 1. Prezentul contract este guvernat de legea română.
 2. Inaplicabilitatea sau invalidarea unei clauze, articol, subarticol sau anexă a prezentului Contract nu va afecta validitatea celorlalte clauze.
 3. Orice modificare  a  prezentului  Contract  se  va  face  numai  printr-un  act  adiţional  scris  încheiat  între  părţi.
 4. Toate notificările vor fi efectuate în scris, în limba română, şi se consideră a fi fost făcute în mod corespunzător în cazul predării personale sau  prin  scrisoare  recomandată  (cu  confirmare  de  primire),  ori  transmiterii  prin  fax  sau  e-mail.

FORMULAR SOLICITARE ÎNSCRIERE AFILIAT - PF

  Următoarele date vor fi folosite pentru efectuarea plăților comisioanelor câștigate

  *Câmpuri obligatorii

  DATE DE CONTACT

  Dacă ai nelămuriri sau dorești să afli și alte detalii despre programul nostru de afiliere, te rugăm să folosești una din metodele de contact afișate mai sus sau pe pagina „Contact

  FORMULAR SOLICITARE ÎNSCRIERE AFILIAT - PJ

   Următoarele date vor fi folosite pentru efectuarea plăților comisioanelor câștigate

   *Câmpuri obligatorii

   DATE DE CONTACT

   Dacă ai nelămuriri sau dorești să afli și alte detalii despre programul nostru de afiliere, te rugăm să folosești una din metodele de contact afișate mai sus sau pe pagina „Contact