Art.1 Organizatorul campaniei

Campania: “Winter Sales” este organizată de : Colțul de Make-Up SRL, cu sediul în Bistrița, Strada Intrarea Turturelelor, Nr.1, Sc.C, Ap.30, Bistrița Năsaud, înregistrată la Registrul Comerțului sub J6/265/28.01.2019 , Cod Unic de Înregistrare RO40508645.

Art.2 Denumire. Durată. Locul desfășurării.

Campania poartă denumirea “Winter Sales”, iar produsele selecționate sunt oferite participanților doar în limita stocului disponibil.

Campania se desfășoară în perioada 05.12.2023-21.12.2023, campania fiind condiționată de stocul disponibil al produselor participante în magazinul online https://coltuldemakeup.ro/.

După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legatură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.

Regulamentul campaniei este disponibil la adresa https://coltuldemakeup.ro/winter-sale-2023-regulament/.

Stocurile sunt un element dinamic și variabil care în mod inevitabil va suferi ajustări cu ocazia derulării Campaniei existând și posibilitatea ca un produs să apară cu stoc dar fizic să un mai poată fi pus la dispoziția clientului.

Art.3 Drept de participare

La această campanie pot participa atât persoane fizice cât și persoane juridice.

Art.4 Mod de funcționare

Reducerile sunt valabile doar pentru produsele aflate în categoria promoții la adresa  https://coltuldemakeup.ro/promoții/.

Reducerile pentru produsele selectate sunt activate în sistem și se văd automat pe pagina aferentă fiecărui produs participant în campanie.

În cazul produselor comandate pe durata campaniei dar livrate după încheierea acesteia, clientul va fi facturat cu prețul redus valabil la data plasării comenzii.

Produsele participante în campanie vor fi comercializate în limita stocului disponibil. Stocul afișat pe website la momentul plasării comenzii are caracter orientativ și nu reprezintă o obligație pentru Organizator în ceea ce privește stocurile.

Prezenta campanie nu se cumulează cu alte promoții sau campanii sau reduceri de preț sau avantaje acordate în mod obișnuit clienților.

Art.5 Produse participante

Produsele participante la campanie sunt produsele selectate și vizibile în categoria “Promoții” la adresa https://coltuldemakeup.ro/promoții/.

Art.6 Protecția datelor cu caracter personal

Conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date , Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, SC Coltul de Make-up SRL are obligația de a administra și poate colecta în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizezi dar numai cu acordul tău și dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar. SC Coltul de Make-up SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizezi despre tine sau despre o altă persoană.

Art.7 Soluționarea litigiilor

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Art.8 Întreruperea campaniei promoționale

Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informare prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare.